Yerel Düzenleme Kurulu

  1. Doç.Dr. Orhan POLAT (YDK Başkanı, Organizasyon) (DEÜ)
  2. Dr.Mühendis Yarbay Erdinç SEZEN (TUJJB Sekreteri, Organizasyon) (HGK)
  3. Yrd.Doç.Dr. Elçin GÖK (Bilimsel Program) (DEÜ)
  4. Yrd.Doç.Dr. Petek SINDIRGI (Sözlü bildiriler) (DEÜ)
  5. Araş.Gör.Dr. İlknur KAFTAN (Poster bildiriler) (DEÜ)
  6. Doç.Dr. Emre TİMUR (Web sayfası Türkçe içerik) (DEÜ)
  7. Yrd.Doç.Dr. Mehmet Güven KOÇAK (Web sayfası İngilizce içerik) (İKÇÜ)
  8. Yrd.Doç.Dr. Osman Sami KIRTILOĞLU (CBS Haritalama) (İKÇÜ)
  9. Şebnem ŞENDİL ( Etkinlik ve Kongre Müdürü) ( İZFAŞ)
Top