Yerel Düzenleme Kurulu

  1. Doç.Dr. Orhan POLAT (YDK Başkanı, Organizasyon) (DEÜ)
  2. Dr.Mühendis Yarbay Erdinç SEZEN (TUJJB Sekreteri, Organizasyon) (HGK)
  3. Yrd.Doç.Dr. Elçin GÖK
  4. Yrd.Doç.Dr. Petek SINDIRGI
  5. Araş.Gör.Dr. İlknur KAFTAN
  6. Doç.Dr. Emre TİMUR
  7. Yrd.Doç.Dr. Mehmet Güven KOÇAK
  8. Yrd.Doç.Dr. Osman Sami KIRTILOĞLU
  9. Şebnem ŞENDİL ( Etkinlik ve Kongre Müdürü) ( İZFAŞ)
Top