Kongre Kayıt

 

KONGREDE KAYIT 
(30.05 – 02.06.2018)
Tam Delege* 300 ₺
Emekli Delege** 250 ₺
Öğrenci Delege*** 125 ₺
Bildirisiz katılımcı 100 ₺

** Bildiri Basım / Sunum Ücreti için tıklayınız

Bildiri basım / sunum ücreti bildiri başına 100 ₺’ dir. Kongre kayıt ücreti bir bildiri basımını kapsamaktadır. Birden fazla bildirinin kongre kitabında yer alması durumunda her bir bildiri için basım ücreti 100₺’ dir. 

* Tam Delege: Poster sunumu veya sözlü sunum yapacak kişi

** Emekli Delege: Emekli olduğuna dair geçerli belge/kart gösteren kişi

*** Öğrenci Delege: 2017-2018 Eğitim yılı Bahar döneminde öğrenci olduğuna dair geçerli belge/kart ibraz eden kişi.

Kayıt ücretine dahil olanlar:

* Kongre Katılımı

* Kongre Kiti (Çanta, broşür, promosyonlar)

* ISBN’li kongre bildiri kitabı

* Çay-Kahve ikramları

* Açılış kokteyli

Dikkat edilecek hususlar:

*Kongre ücreti ödemesini tamamlayanlar, kongre esnasında geçerli kimlik belgesi ibraz ederek kayıt ücretine dahil olan malzemeleri alabilirler. Katılımcının/kişinin bizzat kendi gelmediği veya geçerli bir kimlik belgesi ibraz etmediği takdirde katılım ücreti içine dair olan malzeme bir başkasına teslim edilmeyecektir.

*Sunum/poster ücreti aynıdır. Doktora/ Yüksek lisans öğrenci ücreti aynıdır.

* 100 ₺ zorunlu bildiri basım / sunum ücreti sadece 1 bildiri içindir. İkinci veya daha fazla sayıda yüklenen çalışmalar için, bildiri başına 100 ₺ ödenmesi gerekmektedir. Bir yazar 3 bildiri gönderdiyse ve hepsi için kabul yazısı aldıysa, 1 kayıt ücreti + 2 zorunlu bildiri basım / sunum ücreti ödemesi yapacaktır. Kongre öncesi yapılmış olan Bildiri Basım / sunum Ücreti ödemeleri Kongrede Kayıt yaptırılması durumunda kongre kayıt ücretinden düşülecektir. Zorunlu bildiri basım / sunum ücreti ödenmemiş çalışmalar, kabul yazısı almış olsa dahi ISBN’li bildiri kitapçığından ve bilimsel programdan çıkarılacaktır.

* Emekli veya 2017-2018 Eğitim yılı bahar döneminde öğrenci olduğunuza dair geçerli bir belgeyi, kayıt esnasında kayıt masasında ibraz etmeniz gerekmektedir.

Top