Hakkında

1948 yılında katıldığımız Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (IUGG)’nin ulusal karşılığı olarak Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) 1968 yılında kurulmuştur. Yaklaşık yarım asırdır faaliyetlerini sürdüren TUJJB, gerçekleştirmiş olduğu bilimsel faaliyetler ile ülkemizde mevcut insan ve donanım potansiyelini kullanarak oluşturduğu güç birliği sayesinde ülkemize faydalı olacak değerli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Ülkelerin ve toplumların çağdaş uygarlık seviyesindeki yerini alabilmesi, bilimi ve bilimsel çalışmayı desteklemekten ve işbirliğinden geçmektedir. Bu bağlamda, bilimsel araştırmaların giderek arttığı günümüz dünyasında üniversiteler ile kurum ve kuruluşlarının işbirliği büyük önem kazanmıştır. Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği de bu alanda oluşturduğu işbirliği ortamı ve yarattığı sinerjiyle önemli kazanımlar sağlamıştır.

Birliğimizin ulusal ve uluslararası alanda siz değerli bilim insanlarının katkılarıyla daha da başarılı olacağına ve ülkemize faydalı olacak birçok değerli çalışmaları gerçekleştireceğine inanıyorum. Bu vesileyle, bugünlere gelmemizde katkısı olan değerli üyelerimizi şükranla anıyorum.

TUJJB olarak sürdürülen çalışmalardan biri de Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği Genel Kurulu 2023 yılı toplantısının ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleşmesidir. Bu toplantıya başvurumuzun yapılacağı son tarih olan 2019 yılı öncesinde, ülkemizde IUGG kapsamına giren bilimsel potansiyeli ortaya koymak ve başvuru gücümüzü artırmak amacıyla, TUJJB tarafından ülkemizde 30 Mayıs – 2 Haziran 2018 tarihleri arasında uluslararası katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBBK) düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Bilimsel toplantılar bilginin paylaşıldığı ve çoğaldığı ortamlardır. Gerçekleştireceğimiz TUJJB Bilimsel Kongresi, Jeodezi – Jeofizik ve ilgili diğer bilim dallarına ait bilim insanlarının bir araya gelmesine ve ortak konuların tartışılmasına olanak sağlayacaktır. Ülkemizde TUJJB çatısı altında komisyonlar bazında gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin bu kongre vesilesiyle ilk defa ulusal ölçekte ve tüm komisyonların katılımıyla gerçekleştirilecek olması, ayrı bir heyecan ve gurur kaynağı olmuştur. TUJJB komisyonlarının tamamının temsil edileceği kongre, IUGG-2023 toplantısının ulusal ölçekte provası niteliğini taşıyacaktır.

Bu kapsamda, siz değerli bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek TUJJB Bilimsel Kongresinin ülkemize ve dünya bilim camiasına faydalı olmasını diliyor, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla,

Osman ALP
Tuğgeneral
Harita Genel Komutanı ve
TUJJB Temsilci Kurum Başkanı

Top