Ana Konular

TUHK (Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu)

1. Yüzeysel Su Kaynakları.
2. Yeraltısuyu Hidrolojisi.
3. Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi.
4. Hidrolojik Süreçler.

TUJAK (Türkiye Ulusal Jeomagnetizm ve Aeronomi Komisyonu)

1. Jeomanyetizma ve Aeoronomi (Tektonomanyetik Gözlemler, Yer Manyetik Alanın Değişimleri, Yer Manyetik Alanının Modellenmesi, Manyetik Fırtınalar, İyonosferik Değişimler, Uydu ve Gezegenler Manyetizması).
2. Elektromanyetizma (Litosferik Çalışmalar, Maden ve Jeotermal Arama Çalışmaları).
3. Kaya manyetizması, Çevre Manyetizması, Paleomanyetizma ve Tektonik.
4. Arkeomanyetizma ve Manyetik Arama Yöntemleri .

TUJK (Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu)

1. Bölgesel ve Global Jeodezik Referans Ağları.
2. Yükseklik Sistemleri ve Gravite.
3. Jeodinamik ve Deformasyon Uygulamaları.
4. Konum Belirleme ve Uygulamaları.

TUMAK (Türkiye Ulusal Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği Komisyonu)

1. İklim, İklim Değişikliği ve İklim Modelleri.
2. Ekstrem Hava Olayları Analizi ve Etkileri.
3. Yenilenebilir Enerji ve Meteorolojik Uygulamaları.
4. Meteorolojide Uzaktan Algılama Ve Uygulamaları.

TUOK (Türkiye Ulusal Oşinografi Komisyonu)

1. Deniz Kaynaklı Doğal Afetler ve Tsunami.
2. Denizlerin Fiziksel Dinamikleri ve Deniz Kaynaklı Yenilenebilir Enerji.
3. Deniz Seviyesi Değişimleri ve Oşinografik Gözlem Sistemleri.
4. Deniz Derinlik Ölçümleri ve Değerlendirilmesi.

TUSAK (Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz İçi Fiziği Komisyonu)

1. Sismolojik gözlem ve yorumlama.
2. Deprem tehlikesi, riski ve kuvvetli yer hareketi.
3. Tektonofizik ve yerkabuğu yapısı.
4. Deprem öncesi süreçler: modelleme ve gözlem.
TUSAK Özel Oturum: Tsunami ve Ege Denizi Depremleri

TUVAK (Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arz İçi Kimyası Komisyonu)

1. Fiziksel Volkanoloji

2. Magmatik Petroloji

3. Volkano-Tektonik Süreçler

4. Kuvaterner Volkanizması

Top