Bildiri Gönderimi

30 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen TUJJB Bilimsel Kongresi bildiri kitabı yayımlanmıştır. İndirmek için tıklayınız.

16 Mart 2018: Tam bildiri / genişletilmiş özet metinlerinin son gönderim tarihi

26 Mart 2018: Bildiri değerlendirme sonuçlarının açıklanması

2 Nisan 2018: Düzeltilmiş bildirilerin son gönderim tarihi

9 Nisan 2018: Kabul yazılarının son gönderim tarihi

16 Nisan 2018: Zorunlu bildiri basım / sunum ücreti son ödeme günü *

23 Nisan 2018: Bilimsel programın açıklanması

30 Mayıs 2018: TUJJB Bilimsel Kongresinin başlangıcı

* Bildiri basım / sunum ücretinin ödenmesi, bildiri gönderen herkes için zorunludur. Toplam kayıt ücretine dahildir ve kayıt ücretinden düşülecektir. Zorunlu bildiri basım ücreti ödenmemiş çalışmalar, kabul yazısı almış olsa dahi ISBN elektronik bildiri kitapçığından ve bilimsel programdan çıkarılacaktır

Bildiri Yazım Kuralları

* Türkçe yazım kurallarına ilişkin şablon dosya için tıklayınız

Kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak Akademik Program sayfasından özetinizin durumunu öğrenebilirsiniz.

Sözlü sunumlar için toplam süre 15 dk (12 dk sunum + 3 dk soru). Sunum dosyalarınızı, lütfen oturum başlamadan sunu bilgisayarına önceden yükleyiniz.

Posterler düşey (portre) olarak hazırlanmalı, en fazla 90 cm genişliğinde ve 120 cm uzunluğunda olmalıdır. Poster alanı, İZFAŞ kongre salonu fuayesinde yer almaktadır. Tüm posterlere özel bir kod numarası verilecektir. Posterlerin yazar(lar)a ayrılan ve üzerinde ilgili kod numarasının yazıldığı panoya asılması gerekmektedir. Kongre alanında herhangi bir çıktı alma hizmeti verilmeyecek olup, posterlerin yazar(lar) tarafından çıktısının alınarak hazır biçimde getirilmesi gerekmektedir.

BİLDİRİ GÖNDERİM SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Top